مقدمه

همه ما در طول زندگی و تعاملاتمان قطعا با موقعیت هایی برخورد داشته ایم که یا بصورت میهمان و یا میزبان پس از برگزاری مراسم و یا در حین برگزاری با مازاد غذا مراسم روبرو بوده ایم و اکثرا این موقعیت منتج به اسراف این نعمت های الهی می شود.
موسسه خیریه متوسلین به امام رضا علیه السلام اقدام به اجرای طرحی برای جمع آوری و ساماندهی غذای مازاد مجالس، میهمانی ها ، همایش ها کرده است که افراد تنها با برقراری تماس با شماره ۱۸۰۱ و اعلام غذای خود ، این مشکل را براحتی حل خواهند کرد.

اکیپ اجرایی طرح همنمک با مراجعه به محل برگزاری مراسم و تحویل غذا و رسید آن به بانی مراسم ، خوراک را دریافت کرده و در محل آشپزخانه خیریه در محیطی بهداشتی و صنعتی و مجهز، در صورت یکبار مصرف ساماندهی شده ، در گرمخانه مجموعه نگهداری میشود .
از دیگر فعالیت های خیریه تهیه بانک اطلاعاتی افرادی است که با تامین خوراک روزانه خود مشکل دارند. در این طرح با استفاده از این بانک اطلاعاتی خوراک ساماندهی شده در ظرفهای یکبار مصرف بدست نیازمندان خواهد رسید و بانیان این مراسم بدون اینکه اسرافی صورت گرفته باشند در خیر اطعام افراد نیازمند شریک شده اند

هم نمک چیست ؟

اخبار

فهرست